Original Research

Die 21 uur groepspraktyk as moontlike oplossing vir die na-ure dilemma: Deelnemende pasiënte en geneeshere se mening

P. Bruwer, G. Joubert, L.A. Hiemstra
South African Family Practice | Vol 45, No 3 | a1978 | DOI: https://doi.org/10.4102/safp.v45i3.1978 | ©
Submitted: 19 September 2011 | Published: 30 March 2003

About the author(s)

P. Bruwer, University of the Free State, South Africa
G. Joubert, University of the Free State, South Africa
L.A. Hiemstra, University of the Free State, South Africa

Full Text:

PDF (3MB)

Abstract

Een van die groot veranderinge in stedelike privaatpraktyk die afgelope paar jaar was ten opsigte van die verskaffing van na-ure diens. Die vorming van groepspraktyke, wat die samewerking van verskillende praktyke behels, om 'n na-ure diens by 'n sentrale punt op 'n rotasiebasis te lewer, is 'n uitbreidende tendens. Hierdie stelsel het deels die tradisionele gebruik van Suid-Afrikaanse pasiënte, om hul algemene praktisyns direk te skakel, vervang. 'n Groter poel van geneeshere word betrek en sodoende word die las op praktisyns verminder. Hierdie veranderinge is nie slegs tot Suid-Afrika beperk nie, maar is ook die geval in ander lande bv. Australie en Brittanje.

Keywords

24-hour group practice; after hour service; practice management

Metrics

Total abstract views: 1107
Total article views: 1673


Crossref Citations

No related citations found.